Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

Dekadencja
0121 da7f 500
Reposted fromtfu tfu viabezzznieczulenia bezzznieczulenia
Dekadencja
1663 0245
Reposted fromneon neon viabezzznieczulenia bezzznieczulenia
Dekadencja
1396 0b10
Dekadencja

"My z drugiej połowy XX wieku
rozbijając atomy
zdobywcy księżyca
wstydzimy się 
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów
Kiedy cierpimy
wykrzywiam lekceważąco wargi
Kiedy przychodzi miłość
wzruszamy pogardliwie ramionami
Silni cyniczni
z ironicznie zmrużonymi oczami
Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach
gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości"

— Małgorzata Hillar

November 09 2017

Dekadencja
9382 6a7b
Dekadencja
2516 cdfd
Reposted fromdilma dilma
Dekadencja
6690 bac3 500
Reposted fromdilma dilma
Dekadencja
6905 ef94 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viadilma dilma
Dekadencja
Dekadencja
3638 29ec 500
Reposted fromdilma dilma
Dekadencja
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Dekadencja
7447 b8b4 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viacorazblizej corazblizej

September 03 2017

Dekadencja
7486 b0e4
Dekadencja
8466 4e68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Dekadencja
3141 e0df
Reposted frommachinae machinae viaandzxa89 andzxa89
Dekadencja
1234 5d2d

catgifcentral:

Four Little Pigs

Reposted fromAngusJames AngusJames viaandzxa89 andzxa89

August 25 2017

Dekadencja
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaJoasia993 Joasia993

July 12 2017

Dekadencja
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl